Покана за участие в резидентска програма на Derida Dance Centre

0
29

Резидентската програма  е част от стратегията на Derida Dance Center (DDC)  за създаване на условия за реализиране на повече продукции в областта на съвременния танц и пърформанс, както и провеждане на лаборатории за изследване на нови изразни средства. В рамките на резидентската програма,  DDC предоставя безвъзмездно работно пространство и техническо оборудване и съдейства за популяризиране на избраните проекти.

Как се кандидатства?
Необходимо е да  попълните формуляр за кандидатстване и да го изпратите на admin[at]derida-dance.com .
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2013г.