Конкурс за музикално-танцов спектакъл

0
44
Perperikon_festival

Perperikon_festivalМеждународният фестивал на изкуствата „Перперикон“ обявява конкурс за  спектакъл в областта на съвременното музикално-танцово изкуство. За участие в конкурса са поканени всички професионални танцови трупи и неформални групи, чиито спектакли отговарят на условията и могат да вземат участие в заключителната фаза на конкурса, която ще се проведе в рамките на Тринадесетия международен фестивал „Перперикон – 2013“ от 24 до 28 юни.

За какво е конкурсът? -  Конкурс за съвременен музикално- танцов спектакъл

Кога? – Първи етап – изпращане на заявки, придружени с анотация, либрето и видеозапис на спектакъла.(може записът да бъде направен и с любителска камера) Краен срок – 20 февруари 2013г.

Втори етап – селекция на спектаклите и изпращане на покани към селектираните представления за участие в Третия етап – 15 март 2013г.

Трети етап от конкурса ще се проведе на Тринадесетия международен фестивал на изкуствата „Перперикон – 2013“ – 24 – 28 юни 2013г. Селектираните  спектакли ще бъдат оценявани от компетентно жури и публика. Ще бъде връчена голяма награда.

Кой може да участва? – Поканени за участие са всички професионални трупи, неформални групи и индивидуални изпълнители, автори на спектакли в областта на съвременното музикално- танцово изкуство.

Изисквания към спектаклите: Спектаклите, предлагани за участие в конкурса е необходимо да бъдат реализирани с езика на танца, като няма ограничение и за наличие на текст в тях. Времетраенето на едно представление не бива да надвишава 90 мин., а броят на участниците в тях, в т.ч. и техническите и административни лица – 15 души.

Какво осигурява фестивалът? – Фестивалът осигурява на участниците: Селекция на спектаклите от компетентно жури, информация за напредъка на спектакъла в селекцията, сертификат за участие в заключителния етап на конкурса, сцени, пространства, осветление, озвучаване и реклама на спектаклите, настаняване на 15 души- участници за 2 нощувки по време на фестивала,   посещение на археологическите обекти в района на фестивала, Голяма награда.

Фестивалът ще връчи парична награда на най-добрия спектакъл, определен чрез комплексна оценка на журито и публиката.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Информация за кандидата
Наименование
Статут ( театър, НПО, неформална група,  индивидуален артист)
Година на създаване
Кратка справка за досегашната дейност
Информация за спектакъла
Анотация
Либрето
Видеозапис
Брой на участниците
Брой на административния и технически персонал
Технически изсквания за реализация на спектакъла пред публика. При отговорите на следните въпроси, моля, бъдете възможно най- подробни и точни)

А) сценично пространство – минимални и максимални размери, вид на сцената (напр. Традиционна сцена, отрито пространство и т. н.), цвят на сценичната кутия, вертикална и хоризонтална механизация…

Б)  осветление

В)  звукова апаратура (вид на звуковия носител – напр. CD, DVD, mini disk)

Г)  Време на спектакъла

Д) Време за строеж и адаптация

Е) Време за демонтаж