VII Международен семинар за български музикален и танцов фолклор

0
64

VII Международен семинар за български музикален и танцов фолклор, АМТИИ

24-30 юли – Пловдив

През лятото на 2005 г. в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) се откри за пръв път международен летен фолк семинар, в който организаторите въведоха нов метод за преподаване на богатата ни фолклорна традиция. До сега любителите н