Бургас домакинства национален танцов конкурс през април

0
45
XIII Национален конкурс

XIII Национален конкурс

Между 14 и 16 април 2011 Бургас ще бъде домакин на тринадесети поред Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс. Конкурсът е насочен към състави и индивидуални изпълнители от извънучилищни звена, младежки домове, читалища, училища, частни сдружения. Нямат право на участие обаче танцьори от професионални танцови училища.

Конкурсът се организира от Министерството на образованието, младежта и науката, РИО-Бургас, Националния дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс – Бургас и Училищното настоятелство към него.
В конкурса могат да вземат участие деца,  разделени в следните възрастови групи:
І-ва възрастова група   – до 10 години;
ІІ-ра възрастова група  - от 11 до 14 години;
ІІІ-та възрастова група – от 15 до 19 години.
Възможни са колективни и индивидуални изпълнения (в които спадат соло, дует и трио).
Жанровите категории, в които могат да се състезават участниците:
Класически танц – изпълненията  трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.
Характерен танц – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности и спадащи  към жанровата категория.
Съвременен танц –  изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.
Фрий-денс – изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват всички стилове на уличния танц. Например: New Style, Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.
Крайнят срок за заявяване на участие е 31 март 2010. За повече информация вижте статута на конкурса.